Selecteer een pagina

Rechtstakken

Permanente vorming

De juridische dienstverlening van ons kantoor is zowel gericht op gerechtelijke procedures, als op bemiddeling en adviesverlening.

Via permanente vorming blijft onze kennis actueel en kunnen we u deskundig bijstaan in een brede waaier van rechtstakken.

k

Aannemingsrecht & Bouwrecht

U kan bij ons terecht voor alle bouwgeschillen, betwistingen omtrent de aansprakelijkheid van aannemer en architect, opvolging van expertises.

k

Aansprakelijkheid

Bent u het slachtoffer van een medische fout, of wordt u als arts aangesproken? Bent u betrokken in een ongeval, heeft uw kind of uw huisdier schade veroorzaakt bij de buren? Laat uw aannemer u in de kou staan? We kunnen u op een professionele manier helpen.

k

Handels- & Contractenrecht

Loopt er iets mis tijdens een koop-verkoop, heeft u problemen met uw huurders, of juist met uw huisbaas? Wenst u een samenwerkingscontract of twijfelt u over uw algemene voorwaarden? We pakken samen met u deze problemen aan.

k

Familierecht

Heeft u nood aan bijstand voor een echtscheiding of betwistingen omtrent ouderlijk gezag, afstamming, huwelijks- of samenlevingscontracten, onderhoudsgelden? Heeft u vragen over testamenten, adoptie of vereffeningen en verdelingen? We helpen u graag verder.

k

Incasso

Wanbetalers leggen een grote druk op uw cash-flow. Op een doortastende manier, in nauwe samenwerking met onze gerechtsdeurwaarder, en met stipte opvolging van het dossier nemen we uw invorderingen ter harte.

k

Jeugdrecht

Soms komt men in problematische opvoedingssituaties terecht of krijgt men te maken met strafbare feiten die door uw kinderen gepleegd worden. Voor al deze situaties, alsook de regelingen m.b.t. de kinderen na echtscheiding of samenwoonst, kan u op ons kantoor terecht.

k

Strafrecht

We leveren bijstand aan beklaagden en aan burgerlijke partijen, daders en slachtoffers, voor de Politierechtbank en de Correctionele Rechtbank.

k

Verkeersrecht

Via makelaars en verzekeraars krijgen we talrijke opdrachten voor de Politierechtbank. Zowel de strafverdediging als de burgerlijke procedures behoren tot onze dagelijkse praktijk.

k

Verzekeringsrecht

Wanneer u geplaagd wordt door de kleine lettertjes, of wanneer uw verzekeraar ten onrechte tussenkomst weigert, dan zoeken wij actief mee naar een oplossing.

k

Sport- & Tuchtrecht

Dient u zich te verantwoorden voor een tuchtorgaan? Of u nu een arts bent, een politieagent, een accountant of een sporter, we staan u graag bij.

k

Beslagrecht

Wanneer een schuldenaar niet vrijwillig zijn verbintenissen nakomt, dan kan hij daartoe door zijn schuldeiser worden gedwongen.

k

Letselschade

Lijdt u lichamelijke schade door een ongeval of misdrijf? Wij begroten nauwkeurig alle componenten van uw schadevergoeding en trachten deze binnen redelijke termijn te recupereren vanwege de (verzekeraar van de) tegenpartij of het slachtofferfonds.

Wenst u meer informatie?

Een persoonlijk gesprek is daarvoor de meest geschikte manier. Zo krijgt uw probleem de aandacht dat het verdient en blijft de discretie waaraan we veel belang hechten gewaarborgd. 

U kan dan ook steeds telefonisch een afspraak maken of ons contacteren via e-mail of het contactformulier.

Edward Pecherstraat 34-36,
2000 Antwerpen

Telefoon kantoor: 03 237 43 10
Muriel Dal: 03 440 97 57
Fax:
03 237 66 55

De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier