Selecteer een pagina

Vanaf 1 oktober 2017 is de rechter niet meer verplicht om het rijbewijs te laten inleveren wanneer de overtreding – i.v.m.  drank- of drugsmisbruik, maar ook in het algemeen – begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is.

Tot 1 oktober 2017 gold dat een politierechter een dronken fietser over dezelfde spreekwoordelijke kam moest scheren als bestuurders van andere voertuigen, waaronder automobilisten, en verplicht was hem een boete, rijverbod en medische en psychologische testen op te leggen.

Een wetswijziging verhelpt hier nu aan: er werd een paragraaf 7 in artikel 38 van de Wegverkeerswet ingevoerd die bepaalt:

“de rechter is niet verplicht om het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring.”

De rechter kan, afhankelijk van het geval, dus nog wel een rijverbod en testen opleggen aan dronken fietsers, maar is hier niet meer toe verplicht.

Deze regeling geldt overigens niet alleen voor drank- of drugsmisbruik door fietsers, maar in het algemeen wanneer een inbreuk begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is.

 

Bron : http://www.wegcode.be, in verwijzing naar: Kamer van Volksvertegenwoordigers – 54 0440/001 en 54 0440/005, Belgisch Staatsblad 21/09/2017: Wet van 18 juli 2017 tot wijziging van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968

Hebt u vragen of opmerkingen bij dit artikel of wenst u bijstand in een verkeersdossier?  Contacteer dan zeker ons kantoor.

Wenst u meer informatie?

Een persoonlijk gesprek is daarvoor de meest geschikte manier. Zo krijgt uw probleem de aandacht dat het verdient en blijft de discretie waaraan we veel belang hechten gewaarborgd. 

U kan dan ook steeds telefonisch een afspraak maken of ons contacteren via e-mail of het contactformulier.

Edward Pecherstraat 34-36,
2000 Antwerpen

Telefoon kantoor: 03 237 43 10
Muriel Dal: 03 440 97 57
Fax:
03 237 66 55

De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier