Selecteer een pagina

Vanaf 1 mei 2024 zal je als bestuurder geen wachttijd van 15 minuten meer kunnen aanvragen voor een ademanalyse bij alcoholcontrole.

De nieuwe blaastoestellen kunnen mondalcohol automatisch opsporen en neutraliseren, waardoor een wachttijd overbodig is geworden.

Ook het minimumvolume uitgeademde lucht wordt in juli verlaagd van 1,9 naar 1,2 liter. Deze wijziging is eveneens het gevolg van de technische vooruitgang. De drempel van 1,9 liter was vaak moeilijk te bereiken voor mensen die moeite hadden met ademhalen, waardoor een arts naar de plaats van de controle moest worden geroepen om een bloedmonster te nemen. De huidige blaastests geven echter al geldige resultaten vanaf 1,2 liter uitgeademde lucht. Door deze maatregel zal de politie minder snel een arts moeten contacteren om een bloedstaal te nemen wanneer de gecontroleerde persoon het minimumvolume niet haalt.

De nieuwe maatregelen zullen de politie toelaten meer controles uit te voeren binnen dezelfde tijd.

Wenst u meer informatie?

Een persoonlijk gesprek is daarvoor de meest geschikte manier. Zo krijgt uw probleem de aandacht dat het verdient en blijft de discretie waaraan we veel belang hechten gewaarborgd. 

U kan dan ook steeds telefonisch een afspraak maken of ons contacteren via e-mail of het contactformulier.

Edward Pecherstraat 34-36,
2000 Antwerpen

Telefoon kantoor: 03 237 43 10
Muriel Dal: 03 440 97 57
Fax:
03 237 66 55

De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier