Selecteer een pagina

U herinnert zich misschien de berichtgeving over de invoering van het verplicht alcoholslot.  Allicht vaag want sedertdien was het verdacht stil.

Nu – iets meer dan een half jaar na de invoering op 1 juli 2018 – komen de eerste dossiers op onze bureaus terecht.

Hoog tijd om enkele basisprincipes in herinnering te brengen:

  1. Indien wordt vastgesteld dat u zich na 1 juli 2018 in het verkeer begeeft met een alcoholconcentratie van 1,8 promille in uw bloed (let op dit is 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht, de waarde die u op het ticket na de controle kan aflezen), dan zal een Politierechter verplicht een alcoholslot moeten opleggen. Bent u niet aan uw proefstuk toe (recidivist) dan ligt de grens op 1,2 promille of 0,50 mg/l UAL.

 

  1. De Politierechter is verplicht om het alcoholslot op te leggen als voormelde grenzen zijn overschreden. Hij kan hiervan enkel afwijken als hij van oordeel is dat het opleggen van het alcoholslot geen adequate sanctie zou zijn.  De Wetgever heeft echter nagelaten om deze beoordelingsvrijheid te kaderen.   De evolutie van de rechtspraak zal ons leren welke omstandigheden kunnen ingeroepen worden om te ontsnappen aan deze dure sanctie (we spreken toch gauw over een kostprijs van € 3 à 4.000,00).  We weten alleszins dat “eerste keer” of “rijbewijs nodig voor de job” (N.B. hier geldt wel dat sommige voertuigcategorieën kunnen vrijgesteld worden, dus bvb. enkel in de personenwagen en niet in de vrachtwagen) niet algemeen zullen aanvaard worden.  De rechter zal het niet opleggen van een alcoholslot alleszins omstandig moeten motiveren.

 

  1. Voel u onder de grenswaarde niet al te overmoedig: ook als u deze niet bereikt kan de Politierechter een alcoholslot opleggen.

 

Voor verdere vragen kan u steeds het kantoor contacteren.

Wenst u meer informatie?

Een persoonlijk gesprek is daarvoor de meest geschikte manier. Zo krijgt uw probleem de aandacht dat het verdient en blijft de discretie waaraan we veel belang hechten gewaarborgd. 

U kan dan ook steeds telefonisch een afspraak maken of ons contacteren via e-mail of het contactformulier.

Edward Pecherstraat 34-36,
2000 Antwerpen

Telefoon kantoor: 03 237 43 10
Muriel Dal: 03 440 97 57
Fax:
03 237 66 55

De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier