Selecteer een pagina

HET NIEUWE ERFRECHT

 

Bij Wet van 31 juli 2017 werd het erfrecht grondig hervormd.  Deze wet treedt in werking op 1 september 2018. Aldus is deze wet van toepassing op alle nalatenschappen die openvallen vanaf  1 september 2018 (op de nalatenschappen die openvallen voor 1 september 2018 blijft de oude wetgeving van toepassing).

Wat wordt er ondermeer gewijzigd ?

  • Het voorbehouden deel waarover éénieder vrij mag beschikken bedraagt de helft van de volledige nalatenschap (de andere helft is aldus voorbehouden voor reservataire erfgenamen (kinderen en kleinkinderen)
  • De positie van de langstlevende echtgenoot/echtgenote (enkel het recht van bewoning van de gezinswoning en het gebruik van de huisraad gedurende zes maanden na overlijden kunnen niet ontnomen worden)
  • Versoepeling van het verbod op erfovereenkomsten
  • Geen reserve meer voorbehouden voor ascendenten (lees ‘ouders’)
  • Waardering van eerder gedane schenkingen middels inbreng = waarde ten tijde van de schenking + index

 

Involge de Potpourri V-wet is het sinds 3 augustus 2017 niet meer mogelijk een nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de nalatenschap opengevallen is.  Dit kan enkel nog middels een verklaring ten overstaan van een notaris die tevens zorgt voor de nodige formaliteiten (vermelding in het Centraal Register, publicatie in het Belgisch Staatsblad ,…).

Wenst u meer informatie?

Een persoonlijk gesprek is daarvoor de meest geschikte manier. Zo krijgt uw probleem de aandacht dat het verdient en blijft de discretie waaraan we veel belang hechten gewaarborgd. 

U kan dan ook steeds telefonisch een afspraak maken of ons contacteren via e-mail of het contactformulier.

Edward Pecherstraat 34-36,
2000 Antwerpen

Telefoon kantoor: 03 237 43 10
Muriel Dal: 03 440 97 57
Fax:
03 237 66 55

De contactgegevens van onze advocaten vindt u hier